AYETEL KÜRSİ'DEKİ BİLİNMEYEN DÜZEN

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı

Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. 
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. 
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. 
O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.) 
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, 
O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. 
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. 
O, yücedir, büyüktür.


 

Ayetel  Kürsi gece inmiş olup , indiğinde şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblis’in yanına sığınmışlardır. Ayrıca dünyadaki  putlar ve krallar yere düşmüş vede kralların taçları yuvarlanmıştır.

Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır

  • AYETEL
  • KÜRSİ
  • MUCİZELER